ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ

Release Date : 17-11-2020 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ

พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ นันอุทยานสโมร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง