ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ ครบรอบ ๑๑๔ ปี

Release Date : 18-11-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ ครบรอบ ๑๑๔ ปี

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ ครบรอบ ๑๑๔ ปี ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ ครบรอบ ๑๑๔ ปี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง