ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในโครงการ "กองทัพเรือรวมใจ สู้ภัยหนาว ร่วมต่อต้านยาเสพติด" ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Release Date : 23-11-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในโครงการ "กองทัพเรือรวมใจ สู้ภัยหนาว ร่วมต่อต้านยาเสพติด" ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ พร้อมคณะฝ่ายกิจการพลเรือนฯ จัดโครงการ "กองทัพเรือรวมใจ สู้ภัยหนาว ร่วมต่อต้านยาเสพติด" ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว รวมทั้งให้ความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมอบอุปกรณ์กีฬาในพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมอบผ้าห่มกันหนาวและอุปกรณ์กีฬา (ผ่านผู้แทนในนามกระทรวงมหาดไทย) และร่วมแจกแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน โดยการสนับสนุนจากบริษัท คิง เพาเวอร์ อีกทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด การให้บริการทางการแพทย์ รวมทั้งการแสดงดนตรีของวงดุริยางค์กองทัพเรือ ณ พื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในโครงการ "กองทัพเรือรวมใจ สู้ภัยหนาว ร่วมต่อต้านยาเสพติด" ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง