ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงรายและเขตนครพนม

Release Date : 22-11-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงรายและเขตนครพนม

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงรายและเขตนครพนม ณ กองบัญชาการ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงรายและเขตนครพนม ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงรายและเขตนครพนม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง