รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 25-11-2020 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาราชนาวี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง