ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ"

Release Date : 25-11-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ"

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง