ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเดินทางไปตรวจพื้นที่อาคารที่พักส่วนกลางกองทัพเรือและบ้านพักข้าราชการของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา

Release Date : 25-11-2020 00:00:00
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเดินทางไปตรวจพื้นที่อาคารที่พักส่วนกลางกองทัพเรือและบ้านพักข้าราชการของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา

พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ในฐานะประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ และคณะฯ เดินทางไปตรวจพื้นที่อาคารที่พักส่วนกลางกองทัพเรือ และบ้านพักข้าราชการของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา เพื่อรับทราบการดำเนินงานและปัญหา ข้อขัดข้องในการดำเนินงาน โดยมี พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์​ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ และ พลเรือตรี สมพงษ์​ นาคทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเดินทางไปตรวจพื้นที่อาคารที่พักส่วนกลางกองทัพเรือและบ้านพักข้าราชการของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง