ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้

Release Date : 26-11-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้

พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อ และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ กองบังคับการทัพเรือภาคที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ ๒ และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองราธิวาส จังหวันราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง