ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 02-12-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ กิโลเมตร ๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง