ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือสัญจรร่วมกับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ

Release Date : 03-12-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือสัญจรร่วมกับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือสัญจรร่วมกับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่อื่นๆ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือสัญจรร่วมกับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง