สำนักงานควบคุมอาคารฯ ร่วมกับ ข้าราชการลูกจ้าง คณะกรรมการผู้พักอาศัยฯ และผู้พักอาศัย ในพื้นที่ต่างๆ ร่วมพิธีบวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

Release Date : 19-12-2020 00:00:00
สำนักงานควบคุมอาคารฯ ร่วมกับ ข้าราชการลูกจ้าง คณะกรรมการผู้พักอาศัยฯ และผู้พักอาศัย ในพื้นที่ต่างๆ ร่วมพิธีบวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ


หัวหน้าสำนักงานควบคุมอาคารฯ  บางนาร่วมกับคณะกรรมการผู้พักอาศัย จัดงานพิธีวันคล้ายวันประสูติ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี พลเรือตรี มานพ สุรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานควบคุมอาคารฯ เป็นประธานฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

สำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารฯ ทุ่งมหาเมฆ ร่วมกับคณะกรรมการผู้พักอาศัยฯ จัดพิธีบวงสรวงพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ โดยมี พลเรือตรี ประวิณ จิตตินันทน์ หหัวหน้าสำนักงานควบคุมอาคารฯ ทุ่งมหาเมฆ เป็นประธานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้พักอาศัยตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีจำนวนประมาณ ๑๐๐ นาย และในโอกาสสำคัญนี้ หน.สน.จนท.ควบคุมอาคารฯ ทุ่งมหาเมฆ ยังได้มอบข้าวสารให้กับผู้พักอาศัยเป็นของขวัญปีใหม่ด้วย เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓


 

 
หัวหน้าสำนักงานควบคุมอาคารฯ พระสมุทรเจดีย์ ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างกรรมการอาคารพัก และผู้พัก ร่วมพิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  โดยมี นาวาเอก กาจ บุญวิทยา หัวหน้าสำนักงานควบคุมอาคารฯ  เป็นประเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
 

 

สำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารฯ บุคคโล ร่วมกับ ข้าราชการลูกจ้าง คณะกรรมการผู้พักอาศัยฯ และผู้พักอาศัย ร่วมพิธีบวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ โดยมี นาวาเอก วิจัย  จันทร์แทน หัวหน้าสำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารฯ บุคคโล เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓