ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ รุ่นที่ ๑ ตามโครงการเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Release Date : 24-12-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ รุ่นที่ ๑ ตามโครงการเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นาวาเอก อำมร ซื่อตรง ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ รุ่นที่ ๑ ตามโครงการเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๘ คน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชน รวมถึงแนวความคิดการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ไว้ใจซึ่งกันและกัน ณ อาคารโรงรถ – โรงปืน กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓