รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

Release Date : 25-12-2020 00:00:00
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

นาวาเอก ณัฐพงศ์ ปานโสภณ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ณ ห้องประชุมพลเรือเอกประพัฒน์ กฤษณจันทร์ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓