ผู้บัญชาการทหารเรือลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔

Release Date : 01-01-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และ คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน ภริยา พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔