ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย และคณะ

Release Date : 11-01-2021 11:37:37
ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย และคณะ

พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ นางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและแลกเปลีี่ยนมุมมองความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔