ผู้บังคับการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมบริจาคโลหิตหลังเกิดปัญหาขาดแคลนโลหิต เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่

Release Date : 25-01-2021 00:00:00
ผู้บังคับการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมบริจาคโลหิตหลังเกิดปัญหาขาดแคลนโลหิต เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่

นาวาเอก สามารถ  ศรีม่วง ผู้บังคับการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมบริจาคโลหิต หลังเกิดปัญหาขาดแคลนโลหิต เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ พร้อมกำลังพล ๗๐ นาย ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง ทั้งนี้ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตได้อย่างทันถ่วงที ณ ห้องปฏิบัติการงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
 
  
 
  
 
  .