รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการที่ปฏิบัติราชการที่โรงเรียนนายเรือ

Release Date : 22-01-2021 00:00:00
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการที่ปฏิบัติราชการที่โรงเรียนนายเรือ

พลเรือตรี สุทธิพงษ์  อนันตชัย รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการที่ปฏิบัติราชการที่โรงเรียนนายเรือ ซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สโมสรสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔