รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เดินทางไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ตั้งกระโจมไฟ กองทัพเรือ พื้นที่จังหวัดระนอง

Release Date : 26-01-2021 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เดินทางไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ตั้งกระโจมไฟ กองทัพเรือ พื้นที่จังหวัดระนอง

พลเรือตรี พัลลภ เขม้นงาน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - เมียนมา และผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๕๑ เดินทางไปพื้นที่เกาะพะยาม จังหวัดระนอง เพื่อทำการตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ตั้งกระโจมไฟกองทัพเรือ พร้อมทั้งมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่ และทำการประชาสัมพันธ์ในการแจ้งข่าวสารอันเป็นประโยชน์ให้ทัพเรือภาคที่ ๓ ทราบ ณ เกาะพะยาม จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔