ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง บูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 19-02-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง บูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๔

พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง บูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อทำการฝึกทดสอบแนวทางการใช้กำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ทดสอบขีดความสามารถของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ และหน่วยรองในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีตามสาขาการปฏิบัติต่าง ๆ ด้วยกำลังตามจริง ประกอบด้วย ๒ กองพันต่อสู้อากาศยาน ๑ กองพันรักษาฝั่ง ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ สนับสนุนส่วนแยก ณ ลานสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔