ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตทหาร ประเทศอังกฤษ ประจำกรุงเทพมหานคร

Release Date : 22-02-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตทหาร ประเทศอังกฤษ ประจำกรุงเทพมหานคร

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก พันเอก Roger Lewis ผู้ช่วยทูตทหารประเทศอังกฤษ ประจำกรุงเทพมหานคร เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม อำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตทหาร ประเทศอังกฤษ ประจำกรุงเทพมหานคร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง