ผู้บัญชาการทหารเรือประกอบพิธีมอบเครื่องแบบพลเรือเอกพร้อมส่วนประกอบเครื่องแบบและเครื่องหมายความสามารถกองทัพเรือให้แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

Release Date : 22-02-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือประกอบพิธีมอบเครื่องแบบพลเรือเอกพร้อมส่วนประกอบเครื่องแบบและเครื่องหมายความสามารถกองทัพเรือให้แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ประกอบพิธีมอบเครื่องแบบ พลเรือเอก พร้อมส่วนประกอบเครื่องแบบและเครื่องหมายความสามารถกองทัพเรือพร้อมประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย เพื่อมอบให้แก่ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ห้องรับรอง ๖๒ กองบัญชาการกองทัพไทย เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

  

ิ