ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ คณะมูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ในการเข้าศึกษาดูงาน โครงการ “โคก หนอง นา พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ”

Release Date : 23-02-2021 00:00:00
ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ คณะมูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ในการเข้าศึกษาดูงาน โครงการ “โคก หนอง นา พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ”

นาวาเอก อลงกรณ์ ปลอดดี ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ คณะมูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ในการเข้าศึกษาดูงาน โครงการ “โคก หนอง นา พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ”  ณ ศูนย์เกษตรกรรมฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔