รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบตติยภูมิ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

Release Date : 15-03-2021 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบตติยภูมิ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบตติยภูมิ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้า ปุสาณ สวัสดิวัฒน์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ในโอกาสนี้รองผู้บัญชาการทหารเรือได้ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๑๔ ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารรเรือ อีกด้วย