รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 19-03-2021 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบ จำนวน ๑๘๔ ราย ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔