ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยม หน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่ทะเลอันดามัน พร้อมมอบใบประกาศยกย่องชมเชยให้แก่กำลังพล "ฮีโร่น้องแมว" จากเหตุการณ์เพลิงไหม้เรือประมง

Release Date : 24-03-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยม หน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่ทะเลอันดามัน พร้อมมอบใบประกาศยกย่องชมเชยให้แก่กำลังพล "ฮีโร่น้องแมว"  จากเหตุการณ์เพลิงไหม้เรือประมง

พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์  ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๙๑  (นป.สอ.รฝ.๔๙๑) เกาะหลีเป๊ะ  และมอบใบประกาศยกย่องชมเชยข้าราชการ และทหารกองประจำการ ผู้ประกอบคุณงามความดี จำนวน ๖ นาย ที่ให้การช่วยเหลือลูกเรือ และแมว จากเหตุเรือประมงภมรสินธุ์นาวา ๑๐ ถูกเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป ภารกิจ การจัดหน่วย และการปฏิบัติงานสำคัญที่ผ่านมา และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วย โอกาสนี้นายกสมาคมสมาคมภริยาทหารเรือ ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล นป.สอ.รฝ.๔๙๑ เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยต่อไป ณ หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๙ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
สำหรับหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๙๑ มีภารกิจในการตรวจการทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือของทัพเรือภาคที่ ๓ โดยเฝ้าตรวจและรายงานทางทะเลด้วยระบบตรวจการที่สถานีเรดาร์ และต่อระยะหรือเสริมช่องว่างการเฝ้าตรวจด้วยชุดตรวจการเคลื่อนที่ตลอดจนเฝ้าตรวจพฤติการณ์เรือที่มีการกระทำอันเป็นโจรสลัดรวมทั้งเรือลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในทะเล นอกจากนั้น ยังดำเนินการด้านการข่าว การสนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยต่างๆ รวมถึง การดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน