ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 25-03-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์    ผู้บัญชาการทหารสูงสุด   พร้อมด้วย  พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ   ผู้บัญชาการทหารอากาศ  พลตำรวจเอก สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก ธีรวัฒน์  บุณยะวัฒน์ รองผู้บัญชาการทหารบก  เดินทางไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน  ผู้บัญชาการทหารเรือ และ พลเรือเอก สิทธิพร  มาศเกษม  รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔  ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งจอดลอยลำอยู่ในพื้นที่ทะเลอันดามัน บริเวณจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔