ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 26-03-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๔

พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔