ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมสังเกตการณ์การฝึกยิงตอร์ปิโดแบบ MK46 จากเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ

Release Date : 02-04-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมสังเกตการณ์การฝึกยิงตอร์ปิโดแบบ MK46 จากเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ

พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน  ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งลอยลำอยู่บริเวณทางทิศตะวันออกของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกปราบเรือดำน้ำด้วยตอร์ปิโดแบบ MK46  โดยมี พลเรือเอก สิทธิพร  มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมด้วย พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และ พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ โดยเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบ S - 70 B (ซีฮอว์ค) ได้ทำการยิงตอร์ปิโดแบบ MK 46 ไปยังเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไป ๕๐๐ หลา ที่ความลึก ๒๕ เมตร ได้อย่างแม่นยำ 
 
สำหรับการฝึกยิงปืนแบบ MK46 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบการทำงานของระบบควบคุมการยิงและลูกตอปิโดตลอดจนเพื่อทดสอบความพร้อมของเรือ/อากาศยาน รวมถึงเพื่อฝึกกำลังพลให้มีความรู้ความสามารถและเพิ่มพูนความชำนาญในการยิงตอร์ปิโด โดยกำหนดให้ เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบซีฮอว์ค เป็นหน่วยยิง มีเรือหลวงรัตนโกสินทร์ เป็นเรือควบคุม