ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่านาวิกโยธิน จำนวน ๑๖๒ รูป

Release Date : 03-04-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่านาวิกโยธิน จำนวน ๑๖๒ รูป

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่านาวิกโยธิน จำนวน ๑๖๒ รูป โดยศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้จัดกำหนดบรรพชาระหว่างวันที่ ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดทรงเมตตาวนาราม ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔