ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบทความดีเด่น พลเรือเอก กวี สิงหะประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 08-04-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบทความดีเด่น พลเรือเอก กวี สิงหะประจำปี ๒๕๖๓

        พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบทความดีเด่น พลเรือเอก กวี สิงหะประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ชั้น ๒ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

        สำหรับรางวัลบทความดีเด่น “พลเรือเอก กวี สิงหะ” เป็นรางวัลที่ทายาทของ พลเรือเอก กวี สิงหะ มีความประสงค์จะมอบให้แก่ผู้เขียนที่มีผลงานดีเด่นในการเขียนบทความลงเผยแพร่ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ โดยมอบรางวัลเป็นเงินสดจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ ๒๖​

         บทความดีเด่นรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” และรางวัลชมเชยบทความดีเด่นอันดับที่ ๑ - ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ มีดังนี้

       ๑. บทความเรื่อง “ปัญหาของเรือดำน้ำ และการปฎิบัติการในยามสงบ” เขียนโดย พลเรือเอก ไพศาล นภสินธุวงศ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่น

        ๒. บทความเรื่อง “จิตวิญญาณ…ผู้บังคับการเรือ” เขียนโดย พลเรือเอก สามารถ จำปีรัตน์ ได้รับรางวัลชมเชยบทความดีเด่น อันดับที่ ๑

        ๓. บทความเรื่อง “ผลการศึกษาแนวทางการใช้กำลังทางเรือตามโครงการเสริมสร้างกำลังทางเรือ ร.ศ.๑๒๙ ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเอกสารความเห็นเกี่ยวกับเรือ ส. ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อการปรับปรุงแผนป้องกันประเทศทางทะเลของกองทัพเรือ” เขียนโดย นาวาเอก พิสุทธิ์ศักดิ์ ศรีชุมพล ได้รับรางวัลชมเชยบทความดีเด่น อันดับที่ ๒

          ๔. บทความเรื่อง “กองทัพเรือภูมิภาค” เขียนโดย พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก ได้รับรางวัลชมเชย บทความดีเด่น อันดับที่ ๓

          นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกบทความรางวัล “นักเขียนหน้าใหม่” ได้แก่ บทความ “การใช้เทคโนโลยี Big Data เพื่อการซ่อมบำรุงเรือเชิงพยากรณ์ของกองทัพเรือ” เขียนโดย นาวาเอก เกรียงไกร เพชรประไพ อีกด้วย