การจัดหาฌาปนสถานกองทัพเรือ เพิ่มอีก ๑ แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ วัดสารอด

Release Date : 29-04-2021 10:24:04
การจัดหาฌาปนสถานกองทัพเรือ เพิ่มอีก ๑ แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ วัดสารอด

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านการสวัสดิการ ให้ดำเนินการพัฒนาด้านสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อให้กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัวมีสวัสดิการที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายประการหนึ่งคือ การจัดหาฌาปนสถานกองทัพเรือ เพิ่มอีก ๑ แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัวในทุกระดับ โดยมีสวัสดิการฌาปนสถานกองทัพเรือ และกรมสวัสดิการทหารเรือ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 
 
จากการดำเนินการของหน่วยรับผิดชอบตามที่กล่าวข้างต้น กองทัพเรือได้รับความเมตตาจากท่านพระศรีธีรพงศ์ เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสารอด และคณะสงฆ์วัดสารอด ให้กองทัพเรือได้ใช้พื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวก และฌาปนสถานของวัดสารอด เพื่อจัดสวัสดิการด้านการฌาปนสถานของกองทัพเรือ และจัดตั้งสำนักงานฌาปนสถานกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพ ณ วัดสารอด แห่งนี้ 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ และวัดสารอดในการร่วมพัฒนาพื้นที่ และการฌาปนสถาน อันเป็นประโยชน์แก่กำลังพลกองทัพเรือ ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 
โดยฌาปนสถานกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพ (วัดสารอด) มีกำหนดเปิดให้บริการตั้งแต่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔  เป็นต้นไป และเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่กำลังพลกองทัพเรือในช่วงแรกของการให้บริการ “กองทัพเรือร่วมไว้อาลัย จ่ายให้ในคืนแรก” โดยจะสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายหลักให้กับเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมคืนแรก ประกอบด้วย ค่าศาลา ค่าเครื่องไทยธรรม และปัจจัยถวายพระสงฆ์ รวมทั้งส่วนลดค่าหีบศพ และดอกไม้ประดับหน้าหีบศพ จากผู้ประกอบการ ที่กำหนดถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 
วัดสารอดตั้งอยู่ ซอยสุขสวัสดิ์ ๔๔ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร มีระยะห่างจากอาคารที่พักส่วนกลาง พื้นที่สุขสวัสดิ์ ๒๖ เพียง ๓.๔ กม. และมีระยะทางที่ไม่ห่างจากกองบัญชาการกองทัพเรือ และหน่วยงานกองทัพเรือส่วนกลางในพื้นที่กรุงเทพมากนัก การเดินทางสะดวกสามารถเข้า - ออก ได้ ๒ เส้นทาง คือ ทางถนนสุขสวัสดิ์ และ ถนนประชาอุทิศ 
 
สำหรับรายละเอียดในการขอรับบริการสามารถติดต่อได้ที่ สวัสดิการฌาปนสถานกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๘๙๓ ๖๙๑๒ หรือหมายเลขโทรศัพท์กองทัพเรือ ๕๓๒๑๙ และ ๕๕๑๖๒
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
การจัดหาฌาปนสถานกองทัพเรือ เพิ่มอีก ๑ แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ วัดสารอด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง