รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษาปี ๒๕๖๓

Release Date : 29-04-2021 00:00:00
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษาปี ๒๕๖๓

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษาปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมนาวิกเวชกิจ ๑ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
 


  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษาปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง