ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๔

Release Date : 26-05-2021 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน่วยต่าง ๆ ในทัพเรือภาคที่ ๓ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๔ และเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น” ในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พลเรือตรีพัลลภ เขม้นงาน รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

พื้นที่จังหวัดกระบี่ นาวาเอกขวัญชัย ขำสม ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน นำกำลังพลจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่ภายในกรมทหารราบที่ ๒

พื้นที่จังหวัดระนอง นาวาเอกนพพร มีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเล ไทย - เมียน นำกำลังพลร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี จังหวัดระนอง