รองเจ้ากรมจเรทหารเรือเป็นประธานกรรมการในการตรวจให้คะแนนการจัดประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัยในส่วนของกรมแพทย์ทหารเรือ (บ้าน/เรือนแถว) และอาคารที่พักอาศัยในส่วนของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (แฟลต)

Release Date : 27-05-2021 00:00:00
รองเจ้ากรมจเรทหารเรือเป็นประธานกรรมการในการตรวจให้คะแนนการจัดประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัยในส่วนของกรมแพทย์ทหารเรือ (บ้าน/เรือนแถว) และอาคารที่พักอาศัยในส่วนของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (แฟลต)

นาวาเอก สนั่น  โพธิ์ศรี รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการในการตรวจให้คะแนนการจัดประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัยในส่วนของกรมแพทย์ทหารเรือ (บ้าน/เรือนแถว) และอาคารที่พักอาศัยในส่วนของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (แฟลต) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔