รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปแนวทาง และกระบวนการในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับกำลังพลกองทัพเรือ

Release Date : 28-05-2021 00:00:00
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปแนวทาง และกระบวนการในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับกำลังพลกองทัพเรือ

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา  แสงโชติ  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปแนวทาง และกระบวนการในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับกำลังพลกองทัพเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๒ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔