ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อตรวจการให้บริการฉีดวัคซีน COVID - 19 แก่ประชาชน

Release Date : 07-06-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อตรวจการให้บริการฉีดวัคซีน COVID - 19 แก่ประชาชน

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อตรวจการให้บริการฉีดวัคซีน COVID - 19 แก่ประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยจากโรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมเป็นวันแรก ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เน้นย้ำให้การดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสูงสุด ทั้งนี้ ทางกองทัพเรือ โดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดวงหัสดนตรี มาบรรเลงเพื่อสร้างความผ่อนคลาย ให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการอีกด้วย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อตรวจการให้บริการฉีดวัคซีน COVID - 19 แก่ประชาชน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง