ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เรือ ต.๙๙๗ และเรือ ต. ๙๙๗ ลงน้ำ

Release Date : 21-06-2021 16:43:14
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เรือ ต.๙๙๗ และเรือ ต. ๙๙๗ ลงน้ำ

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเรือ ต.๙๙๗ และเรือ ต. ๙๙๗ ลงน้ำ โดยมี นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือ บริษัทมาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

 


 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เรือ ต.๙๙๗ และเรือ ต. ๙๙๗ ลงน้ำ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง