ผู้บัญชาการทหารเรือมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนในการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๗

Release Date : 23-06-2021 20:56:42
ผู้บัญชาการทหารเรือมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนในการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่  ๔๗

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ให้การสนับสนุน ในการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๗ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
 
     กองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย ได้จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย อันเป็นการสนองในพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทยที่จะให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยทั้งมวลให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิกให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทย ซึ่งกองทัพเรือก็ได้ดำเนินการตามพระราชปณิธาน ตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อการแสดงว่า “กาชาดคอนเสิร์ต” โดยมีการจัดเป็นประจำเกือบทุกปี จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา ๖๐ ปี ในปีนี้เป็นการจัดการแสดง กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๗ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ กำหนดจัดการแสดง ในรูปแบบการถ่ายทอดสดเผยแพร่ผ่านทาง Facebook : กองทัพเรือ ในวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔๐๐ น. 
 
    โอกาสนี้ พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือในฐานะ ประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๗ นำผู้ให้การสนับสนุน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ร่วมกับกองทัพเรือ เข้ารับมอบของที่ระลึกจากผู้บัญชาการทหารเรือ ประกอบด้วย คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย คุณเขมนิจ จามิกรณ์ โฆษกพิเศษกองทัพเรือ พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง คุณชุติมา มาศเกษม ผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือ พลเรือเอก พงศชาญ เพชรเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พลเรือตรี ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ พลเรือตรี ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ พลเรือตรี จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง นาวาเอก อมรศักดิ์ ปทุมปราณี ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ คุณ ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คุณ ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดร.วชิรธร คงสุข กรรมการบริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) คุณ นิรันดร โรจนสมสิทธิ์รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) คุณ ชัญญา แสงไกร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย คุณ อรภัทร รังสีวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจ เทคโนโลยี และปฏิบัติการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด คุณ ศุภวัฒน์ ไตรวนาธรรม ประธานกรรมการบริษัทในเครือสงขลา วนาวัฒน์ พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้แทน บริษัท ห้างทองหยงเตียน จำกัด
 
     ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๔๗๕ - ๓๐๘๑ หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาต หมายเลขบัญชี ๑๑๕ – ๒ – ๕๐๓๘๖ – ๖ ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๗” และธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี ๖๖๐ - ๔ - ๑๗๗๙๒ - ๐ ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๗”
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนในการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่  ๔๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง