ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือมอบโอวาทแก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา สังกัดกองทัพเรือ ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๓๒

Release Date : 07-07-2021 20:29:17
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือมอบโอวาทแก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา สังกัดกองทัพเรือ ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๓๒

พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ มอบโอวาทแก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา สังกัดกองทัพเรือ ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๓๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี พลเรือเอก วศินสรรพ์ จันทรวรินทร์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะประธานกรรมการสวัสดิการกีฬากองทัพเรือ พร้อมคณะกรรมการและประธานอนุกรรมการกีฬาประเภทต่าง ๆ นำคณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เข้าอำลาก่อนเดินทางไปร่วมการแข่งขันฯ ณ รับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๒ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔


โดยการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ มีกำลังพลในสังกัดกองทัพเรือได้ รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในนามทีมชาติไทย จำนวน ๗ นาย ประกอบด้วย นักกีฬา จำนวน ๕ นาย และผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทีม จำนวน ๒ นาย จาก ๔ ประเภทกีฬา ประกอบด้วยเรือใบ วินด์เซิร์ฟ/เรือพาย เรือกรรเชียง/มวย และแบดมินตัน

โอกาสนี้ พลเรือเอก สมชายฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬา ทุกคนที่เป็นตัวแทนประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญจนได้มายืนอยู่อย่างสง่างามบนเวที พร้อมทั้งขอบคุณกรรมการบริหารสวัสดิการกีฬากองทัพเรือ สมาคมกีฬาต่าง ๆ ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้ร่วมกันสร้างนักกีฬากองทัพเรือ จนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะตัวแทนของประเทศ โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “นักกีฬาทุกคนจะต้อง ตระหนักว่า นอกเหนือจากการเป็นตัวแทนของประเทศชาติไปร่วมการแข่งขันกีฬาแล้ว ตนเองยังมีหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการทำหน้าที่เสมือนกับเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งจะต้องนำขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม คุณลักษณะ และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ไปเผยแพร่แก่นานาประเทศ ในส่วนการแข่งขันกีฬา แม้ชัยชนะจะเป็นสิ่งที่นักกีฬาและประชาชน คนไทยทุกคนปรารถนา แต่ชัยชนะนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจ เป็นนักกีฬา รู้จักแพ้รู้จักชนะไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไร เราควรยินดีกับผู้ชนะ ขณะเดียวกันก็ต้องให้กำลังใจแก่ผู้แพ้และพึงระลึกอยู่ในใจเสมอว่า เราไปแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีต่อกัน"

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๓๒ อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ซึ่ง พลเรือเอก สมชาย ฯ ได้แสดงความห่วงใย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้นักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนทุกคน ได้ดูแลตนเองและปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน การติดเชื้อที่กำหนดอย่างเคร่งครัด สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๓๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ประเทศญี่ปุ่น มีนักกีฬาสังกัดกองทัพเรือ ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในครั้งนี้ จำนวน ๗ คน ดังมีรายชื่อ ต่อไปนี้ นาวาเอก ยุทธนา อักษรศรี จ่าโท กีระติ บัวลง จ่าโท นวมินทร์ ดีน้อย จ่าโท ศิวกร วงศ์พิณอาสาสมัครทหารพรานหญิง สุดาพร สีสอนดี และ พลทหาร เดชาพล พัววรานุเคราะห์

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือมอบโอวาทแก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา สังกัดกองทัพเรือ ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๓๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง