เสนาธิการทหารเรือตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

Release Date : 09-07-2021 22:06:24
เสนาธิการทหารเรือตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือโดยมี พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และคณะ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมหอผู้ป่วยโควิด อาคาร ๒/๕ และอาคาร ๑/๔ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการทหารเรือตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง