เสนาธิการทหารเรือรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมสถานที่การปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์

Release Date : 09-07-2021 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมสถานที่การปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์

พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมสถานที่การปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง คลินิก ARI กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฯ และหอผู้ป่วยโรคระบาด (COHORT WARD) กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยในฯ โดยมี พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการทหารเรือรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมสถานที่การปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง