ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเข้าร่วมการประชุม The 4th Multilateral Virtual Key Leader Engagement (KLE) ผ่านระบบ DCS ในหัวข้อ "Building Collective Resilience"

Release Date : 15-07-2021 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเข้าร่วมการประชุม The 4th Multilateral Virtual Key Leader Engagement (KLE) ผ่านระบบ DCS ในหัวข้อ "Building Collective Resilience"

พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมการประชุม The 4th Multilateral Virtual Key Leader Engagement (KLE) ผ่านระบบ Defense Collaboration System (DCS) (ทางไกลเสมือนจริง) ร่วมกับผู้บัญชาการทหารเรือมิตรประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ๑๗ ประเทศ โดยมี พลเรือเอก Samuel Paparo ผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ในหัวข้อ "Building Collective Resilience" ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเข้าร่วมการประชุม The 4th Multilateral Virtual Key Leader Engagement (KLE) ผ่านระบบ DCS ในหัวข้อ "Building Collective Resilience"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง