ฐานทัพเรือสัตหีบเตรียมเปิดตลาดลานม้าน้ำ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หลังจากการติดตามเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่บริเวณตลาด

Release Date : 16-07-2021 00:00:00

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) ที่ผ่านมาทำให้ต้องปิดตลาดลานม้าน้ำ แผนกป้องกันโรคติดต่อ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินการไม่พบผู้ป่วยรายใหม่บริเวณตลาดลานม้าน้ำ กิจการภัณฑุปกรณ์ฐานทัพเรือสัตหีบ จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดตลาด ดังนี้

- วันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้พัฒนาปรับปรุงบริเวณตลาดลานม้าน้ำ โดยการทาสีแนวเส้นจราจรช่องจอดรถ และเทปูนบริเวณซักล้าง ฯลฯ

- วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้รวบรวมแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง และรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนตัวของผู้ประกอบการ และผู้ร่วมประกอบการ เช่น การฉีดวัคซีน สถานที่ที่ไปเป็นประจำ เบอร์โทรติดต่อผู้ใกล้ชิด เป็นต้น  

- วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการล้างตลาดลานม้าน้ำ

- วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เตรียมจัดประชุมผู้ประกอบการ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มาให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และแนวทางดำเนินการต่อผู้ฝ่าฝืนมาตรการฯ

- วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กิจการภัณฑุปกรณ์ฐานทัพเรือสัตหีบ จะทำการเปิดให้บริการตลาดลานม้าน้ำ

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง