ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับหน่วยงานพื้นที่อำเภอสัตหีบ ตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกัน COVID – 19

Release Date : 16-07-2021 00:00:00
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับหน่วยงานพื้นที่อำเภอสัตหีบ ตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกัน COVID – 19

ฐานทัพเรือสัตหีบจัดกำลังพลจากกองพันสารวัตทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบ สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ และสาธารณสุขอำเภอสัตหีบตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ ๕๓/๒๕๖๔ เรื่องตั้งจุดตรวจควบคุมการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๐๐ ๒๔๐๐ ณ แยกเกษมพล ถนนสาย ๓๓๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับหน่วยงานพื้นที่อำเภอสัตหีบ ตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกัน COVID – 19
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง