กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 อย่างต่อเนื่อง เป็นวันที่ ๒๖

Release Date : 16-07-2021 00:00:00
กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 อย่างต่อเนื่อง เป็นวันที่ ๒๖

พลเรือตรี ประสงค์ สังข์ทอง เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ ร่วมกับ คุณวลัยภรณ์ อุบลรัตน์ ประธานฝ่ายสวัสดิการสังคม สมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ อันเชิญเจลแอลกอฮออล์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๓๐๐ หลอด และนำอาหารกล่องจำนวน ๗๕๐ กล่อง น้ำดื่มจำนวน ๗๕๐ ขวด พร้อมถุงยังชีพจากโครงการปันสุขสมาคมภริยาทหารเรือจำนวน ๒๐๐ ชุด มอบให้กับบุคคลกรทางการแพทย์ โดยมี นายประดิษฐ์ เพชรชาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมผู้แทนแพทย์และพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการปู่เจ้า อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 อย่างต่อเนื่อง เป็นวันที่ ๒๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง