ผู้บังคับการป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นประธานในการจัดกิจกรรมมอบอาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่มจากครัวกองทัพเรือในโครงการ "กองทัพเรือเพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัยโควิด-19"

Release Date : 20-07-2021 20:00:00
ผู้บังคับการป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นประธานในการจัดกิจกรรมมอบอาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่มจากครัวกองทัพเรือในโครงการ "กองทัพเรือเพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัยโควิด-19"

นาวาเอก นุกูล  สุขนิธิ ผู้บังคับการป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นประธานในการจัดกิจกรรม "กองทัพเรือเพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัยโควิด-19" ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า และปลัดอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมมอบอาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่มจากครัวกองทัพเรือ ให้แก่ประชาชนใน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

  

  

    

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บังคับการป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นประธานในการจัดกิจกรรมมอบอาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่มจากครัวกองทัพเรือในโครงการ "กองทัพเรือเพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัยโควิด-19"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง