กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน”

Release Date : 24-07-2021 15:49:40
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน”

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคมคม ๒๕๖๔ กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” โดยจัดกำลังพลจำนวน ๖ นาย (ประกอบด้วย จนท. กพร.กปช.จต. จำนวน ๓ นาย จนท. ร้อย.รยบ.ฯ จำนวน ๒ นาย และ จนท. มว.ปจว.กจต. จำนวน ๑ นาย) เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ชุมชนที่ ๘ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รวมจำนวน ๕ ครอบครัว กิจกรรมในครั้งนี้ คุณสายพิน ทองลา ประธานชุมชนที่ ๘ และ จนท.อสม. รวม ๒ คน ร่วม กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การมอบหน้ากากอนามัย ข้าวสาร ปลากระป๋อง มาม่า น้ำดื่ม และผลไม้ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้การบริการพี่น้องประชาชน ณ สถานพยาบาลต่างๆ ที่มีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก จนอาจทำให้ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง