ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

Release Date : 26-07-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

     เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลเรือตรี ชัยณรงค์  บุณยรัตกลิน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมกับผู้บังคับบัญชาฐานทัพเรือกรุงเทพ เดินทางลงตรวจเยี่ยมจุดอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน ที่ได้จัดตั้งขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 8 จุด ดังนี้
๑. จุดบริการ หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน
๒. จุดบริการ หน้าวัดกัลยาณมิตร
๓. จุดบริการ บริเวณแยกพระประแดง
๔. จุดบริการ บริเวณแยกพระสมุทรเจดีย์
๕. จุดบริการ หน้ากรมวิทยาศาสตร์กองทัพเรือ
๖. จุดบริการ แยกราชพฤกษ์ตัด ถ.พรานนก-พุทธมณฑลสาย 4
๗. จุดบริการ บริเวณแยกบรมราชชนนี (แยก 35 โบวล์)
๘. จุดบริการ หน้าห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง
     โดยมีการให้บริการ ตู้ปันสุข พร้อมทั้งจัดกำลังเดินเท้าให้ความรู้แก่ประชาชน การเข้าตรวจสอบข้อมูลความต้องการช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่ และแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง