คำกล่าวเชิดชูเกียรติอดีตนักดำเรือดำน้ำ เนื่องในวันเรือดำน้ำ ๔ กันยายน ๒๕๖๔

Release Date : 03-09-2021 12:39:30
คำกล่าวเชิดชูเกียรติอดีตนักดำเรือดำน้ำ เนื่องในวันเรือดำน้ำ ๔ กันยายน ๒๕๖๔


๔ กันยายน วันที่ระลึกเรือดำน้ำไทย

กองทัพเรือ กำหนดให้วันที่ ๔ กันยายน ของทุกปี เป็นวันเรือดำน้ำ มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อรำลึกถึงประวัติสาสตร์การมีเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่อดีตทหารเรือ ที่เคยเป็นนักดำเรือดำน้ำ และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตนักดำเรือดำน้ำที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทความสำคัญของเรือดำน้ำ ตลอดจนแนวความคิดและความก้าวหน้าในการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถเรือดำน้ำของกองทัพเรือ