รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส

Release Date : 09-09-2021 00:00:00
รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส

นาวาเอก อำมร  ซื่อตรง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ จัดกำลังพล ข้าราชการ พลทหาร อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และชมรมแม่บ้านนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ตามโครงการ “Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต (ปี ๒) (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาโลหิตให้แก่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอสำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วย รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบ และบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่  โดยมี นาวาเอก ปรัชญา  หาญเทียม รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสา ข้าราชการ พลทหาร อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และชมรมแม่บ้านนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์ ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๖๒ ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น จำนวน ๒๗,๙๐๐ ซีซี. ณ อาคารเอนกประสงค์ กองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง